رسالت ما ساخت جامعه ای امن و هوشمند

فناوران اعتماد راهبر، با تجمیع ایده های ناب ، با بهره جویی از توانایی های شاخص فنی داخلی در حال رصد و شناسایی فرصت های بکر،
با هدف تسهیل فرآیندهای سازمانی و تامین امنیت فضای کسب و کار شما در فضای مجازی است.

معرفی ما

حوزه های اصلی فعالیت ما

امنیت فضای مجازی

یکی از حوزه های اصلی فعالیت ما، اتخاذ پروژه های امنیت محور در فضای سایبری است. از اصلی ترین اقدامات ما در این زمینه راه اندازی مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی است.

راه کارهای جامع سازمانی

امروزه جوامع مترقی، از ابزارهایی چون فناوری اطلاعات برای سازماندهی و تسهیل در مدیریت بهره می گیرند. از مزیت های این رویکرد، کاهش هزینه، صرفه جویی در منابع و زمان، شفافیت و گسترش عدالت، کاهش جرائم و افزایش ایمنی است. شرکت ما پروژه های بسیاری در این حوزه در دست دارد که در سطح ملی از اهمیت برخوردار هستند.

محلی برای تحقق ایده ها

فناوران اعتماد راهبر آماده شنیدن، ارزیابی و سرمایه گذاری روی ایده های ناب شما در حوزه های فعالیتی خود است. از طریق لینک زیر اطلاعات و مشروح درخواست خود را به ما ارسال فرمایید.

این بزرگان به ما اعتماد کرده اند

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo