چه افرادی مناسب برای فعالیت در شرکت ما هستند!

خودارتقا و یادگیرنده

شرکت ما یک شرکت در حال رشد و گسترش است، لذا نیازمند به نیروی مستعد در یادگیری است.
فناوران اعتماد راهبر در راستای تکمیل تیم خود از واجدین شرایط در زمینه های کاری زیر دعوت به همکاری می نماید:

کارشناس ارشد امنیت اطلاعات و گواهی الکترونیکی

مسلط به الزامات نرم افزاری و فرآیندی مرکزی CA

مسلط به الزامات مرکز دولتی ریشه گواهی الکترونیکی

دارای چهار سال سابقه آشنا به زبان انگلیسی جهت استفاده از کتب انگلیسی

توانایی اجرای سایر نقش های مرتبط به چرخه تولید نرم افزار