معرفی شرکت


 شرکت فناوران اعتماد راهبر، یکی از واحدهای استراتژیک شرکت خدمات انفورماتیک راهبر، که با هدف فعالیت در حوزه امنیت فضای مجازی (cyber Security) در سال 89 شکل گرفته بود، از سال 1395 زمام‏دار کلیه پروژه‌ها و سامانه‌هایی شد که پیشتر در تیم فنی شرکت خدمات انفورماتیک راهبر در حال اجرا بود. لذا مأموریت این شرکت علاوه بر امنیت فضای مجازی به راهکارهای جامع سازمانی (Enterprise total solution) گسترش یافت.